0 votes
2k views
באם רוצים להתחיל מעט יותר הדרגתי, מהם אבני היסוד? תודה רבה!
  • רעות asked 2 שנים ago
  • last active 2 שנים ago
0 votes
2k views
ברכות רעות, לדרך החדשה. שתהיה לא פחות מדהימה מהקודמת. טוב לדעת שאת שם. אביבה
Showing 2 results